Gender Regime Project

Ny bog:

Anette Borchorst & Drude Dahlerup (red.):

Konflikt og Konsensus. Det danske ligestillingspolitiske regime udkom på Frydenlund Academics den 2.okt. 2020.

Medforfattere: Jørgen Goul Andersen, Maria Thiemer, Mari Teigen, Lise Agustín Rolandsen og Ditte Shamshiri-Petersen

Webinar om bogen på Kvinfo, 2.okt. 2020 kl.16-18.     konflikt og konsensus_forside.2

GRIP: Det danske ligestillingspolitiske regime – kontinuitet og brud. Projekt 2014-2019.

Se mere om projektet http://www.grip-projektet.dk (Dansk and English).

GRIP Dansk  Projektbeskrivelse ligestillingsregime.jan.2014

GRIP: The Danish Political Gender Equality Regime: GRIP The project in English

Artiklen “Gender Equality as a Closed Case. A Survey among the Members of the 2015 Danish Parliament”, see under publication, is part of the GRIP-project.